Wydział Humanistyczny

Roz. Textu
 • Informacja o zajęciach, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  Informacja o zajęciach, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz kursy pozakierunkowe – semestr zimowy 2020/2021

  Więcej...
 • Harmonogram wrześniowych i październikowych obron

  Harmonogram wrześniowych i październikowych obron

  Studenci Instytutu Neofilologii, Instytut Filologii Germańskiej Studenci Instytutu Historii, Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu Filozofii

  Więcej...
 • Świadczenia stypendialne

  Świadczenia stypendialne

 • Stypendia MNiSW za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

  Stypendia MNiSW za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

  Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieszczono informację dotyczącą składania wniosków o stypendium ministra dla studentów:https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021W informacji dla

  Więcej...
 • Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta

  Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta

 • Zdalna obrona pracy dyplomowej

  Zdalna obrona pracy dyplomowej

  Komunikat Dziekana Wydziału Humanistycznego OŚWIADCZENIE PROMOTORA O AKCEPTACJI PRACY DYPLOMOWEJ WNIOSEK O ZDALNY PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO OPINIA PROMOTORA O ZDALNYM

  Więcej...
 • harmonogra lipcowych obron (30.06.2020)

  harmonogra lipcowych obron (30.06.2020)

  Studenci Instytutu Neofilologii, Instytut Filologii Germańskiej (30.06.2020) Studenci Instytutu Historii, Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu Filozofii (30.06.2020)

  Więcej...
 • Ogłoszenie - stypendysta - wyniki

  Ogłoszenie - stypendysta - wyniki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5