Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Grupy lektoratowe dla studentów I roku

Grupy językowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz grupy języka specjalistycznego i języka obcego nowożytnego B2+ dla studentów drugiego stopnia

Komunikat dla studentów pierwszego roku:

Osoby, których nie ma na liście lub które zostały przypisane (z powodu braku informacji) do niewłaściwej grupy językowej proszone są o zgłoszenie się na lektorat innego wybranego przez siebie języka (tylko kontynuacja) lub o kontakt mailowy: m.nosewicz@wh.uz.zgora.pl albo osobisty z mgr Mirosławą Nosewicz( Pracownia Nauczania Języków Obcych) - dyżur: 08.10.2019 (wtorek) godz. 11.00 sala 103 budynek A-20 (Neo)

Grupy językowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz grupy języka specjalistycznego i języka obcego nowożytnego B2+ dla studentów drugiego stopnia

  1. Grupy językowe dla studentów pierwszego roku pierwszego stopnia studia stacjonarne
  2. Grupy językowe dla studentów pierwszego roku pierwszego stopnia studia niestacjonarne
  3. Grupy językowe dla studentów pierwszego roku drugiego stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne (w tym pliku nie ma list imiennych, są informacje kto prowadzi jaką grupą i gdzie odbywają się zajęcia)