Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

2003

STANISŁAW HANUSZEWICZ
Temat: Znaczenie fauibilizmu
Promotor: prof. dr hab. Adam Grobler
Recenzenci: dr hab. Tadeusz Szubka prof. US
prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski
Data nadania stopnia doktora: 25.11.2003