Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Informacje / komunikaty

Informacje o lektoratach

Uwaga: Osoby, które z powodu braku informacji o preferencjach językowych zostały zakwalifikowane do danej grupy, a nie uczyły się nigdy tego języka obcego proszone są o zgłoszenie się na lektorat wybranego przez siebie języka (tylko kontynuacja) lub o kontakt z Panią Mirosławą Nosewicz: m.nosewicz@wh.uz.zgora.pl

Uwaga: Osoby, których nie ma na liście (III nabór) lub które z powodu braku informacji o preferencjach językowych zostały zakwalifikowane do konkretnej grupy, a nie uczyły się nigdy danego języka obcego proszone są o zgłoszenie się na lektorat (innego) wybranego przez siebie języka (tylko kontynuacja) lub o kontakt mailowy: m.nosewicz@wh.uz.zgora.pl albo osobisty z mgr Mirosławą Nosewicz( Pracownia Nauczania Języków Obcych) - dyżur: 11.10.16 godz. 16.30 sala 102 budynek A-20 (Neo)

Grupy lektoratowe dla studentów I roku

Język obcy specjalistyczny B2+ i nowożytny B2+