Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Informacje / komunikaty

Wybór przedmiotu z oferty ogólnouczelnianej w semestrze letnim 2016/2017 już możliwy!

Grupy studentów zostały dopisane do przedmiotów ogólnouczelnianych na  semestr letni roku akademickiego 2016/2017 i istnieje już możliwość zapisania się na wybrany przedmiot.
W tym roku akademickim zostały wprowadzone limity – 120 osób dla danego przedmiotu.
Termin zapisów upływa 20.02.2017 r.
 
Przedmioty, które nie uzyskają minimalnej liczby studentów nie będą uruchomione. W związku z czym studenci zapisani na dany przedmiot będą musieli przepisać się na przedmiot, który został uruchomiony.
 
W związku z tym, iż zjazdy studiów niestacjonarnych na Wydziałach są w różnych terminach, proszę o wybór przedmiotów z naszego Wydziału.
 
 Link do katalogu przedmiotów ogólnouczelnianych