Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Informacje / komunikaty

Wybór przedmiotu ogólnouczelnianego na semestr letni 2017/2018 został uruchomiony

Grupy studentów zostały dopisane do przedmiotów ogólnouczelnianych na  semestr letni roku akademickiego 2017/2018. Informujemy  o możliwości zapisania się na wybrany przedmiot oraz zwracamy uwagę, że zostały wprowadzone limity – 120 osób dla danego przedmiotu.

Termin zapisów upływa 03.02.2018 r.

Przedmioty, które nie uzyskają minimalnej liczby studentów nie będą uruchomione. W związku z czym studenci zapisani na dany przedmiot będą musieli przepisać się na przedmiot, który został uruchomiony.

Na studiach niestacjonarnych przedmioty dopisane są do poszczególnych wydziałów i realizowane w ich terminach zjazdów.