Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Informacje / komunikaty

UWAGA STUDENCI II ROKU!

PRAKTYKI NIEPEDAGOGICZNE - OBOWIĄZKOWE SPOTKANIA ORGANIZACYJNE
OBOWIĄZKOWE spotkania organizacyjne dotyczące praktyk niepedagogicznych (realizowanych na 2 roku studiów), odbędą się w następującym porządku:

Specjalności na II roku  (rekrutacja 2017/18)

 1. Filologia angielska  - ŚRODA 12.00-13.00 – (27.03.2019) AULA J, A-20
 2. Filologia germańska – ŚRODA  10.30.-11.30 (27.03.2019) AULA J, A-20
 3. Filologia francuska z drugim językiem romańskim – ŚRODA  15.00-16.00 (27.03.2019) AULA J, A-20
 4. Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim- PONIEDZIAŁEK 17.00-17.40 (18.03.2019) AULA G, A-20
 5. Filozofia –  PONIEDZIAŁEK 15.20-16.00 (18.03.2019) AULA G, A-20
 6. Kulturoznawstwo  PONIEDZIAŁEK 15.20-16.00 (18.03.2019) AULA G, A-20
 7. Literatura popularna i kreacje światów gier  - ŚRODA 15.00-16.00 (27.03.2019) AULA J, A-20
 8. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  - ŚRODA 15.00-16.00 (27.03.2019) AULA J, A-20
 9. Filologia polska  - ŚRODA 15.00-16.00 (27.03.2019) AULA J, A-20
 10. Historia  – WTOREK 11.30-12.30 (19.03.2019) AULA I, A-20
 11. Europeistyka i stosunki trans graniczne - WTOREK 11.30-12.30 (19.03.2019) AULA I, A-20
 12. Politologia –  WTOREK 20.10-20.45 (19.03.2019) AULA G, A-20
 13. Stosunki międzykulturowe – PIĄTEK 17.30-18.10 (22.03.2019) AULA G, A-20
 14. Coaching i doradztwo filozoficzne – bez specjalności – W RAMACH ZAJĘĆ, PIĄTEK 22.03.2019, GODZ. 16.00, s. 8, A-20

STUDENCI, KTÓRZY NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ W SPOTKANIU ORGANIZOWANYM DLA SWOJEGO KIERUNKU, PROSZENI SĄ O PRZYJŚCIE W TERMINIE WYZNACZONYM DLA INNEJ GRUPY

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

dr Agnieszka Łazar
Wydziałowy Koordynator ds. Praktyk Zawodowych na Wydziale Humanistycznym UZ