Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Informacje / komunikaty

OGŁOSZENIE

Zgodnie z umową na realizację projektu badawczego z Narodowym Centrum Nauki (UMO-2017/25/B/HS1/01934) i według Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN (§ 3, p. 15), Komisja Stypendialna w składzie: 1) Dziekan Wydziału Humanistycznego, dr hab. Jarosław Dudek, 2) Dyrektor Instytutu Filozofii, dr hab. Jacek Uglik, 3), kierownik projektu, dr hab. Tomasz Mróz (przewodniczący komisji), zawiadamia, że podczas posiedzenia dnia 24 września 2019 r. wyłoniła stypendystę-studenta w osobie lic. Adriana Habury.