Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Informacje / komunikaty

Uwaga studenci i doktoranci!

"Uwaga studenci i doktoranci! Wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski stypendialne pomiędzy 1 a 8 października, proszeni są podpisanie i dostarczenie do Dziekanatu następujących oświadczeń. (Załącznik dla doktorantów, załącznik dla studentów)"