Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Informacje / komunikaty

Stypendia dla Doktorantów w 2019/2020

UWAGA DOKTORANCI

W roku akademickim 2019/2020 nadal obowiązuje:

  • Zarządzenie nr 83  Rektora UZ z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 102 Rektora UZ z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad oceny kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich oraz trybu postępowania przy ich przyznawaniu.
  • Zarządzenie nr 84 Rektora UZ z dnia  21 listopada   2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 103 Rektora UZ z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów UZ

Terminy składania wniosków o stypendium doktoranckie  i przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego jest określony do 30.10.2019 r.

Zarządzenia dostępne są na stronie: http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/stypendia-i-nagrody.