Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Informacje / komunikaty

Ogłoszenie

Doktorantów ubiegających się o stypendia doktoranckie i zwiększenia stypendiów doktoranckich informujemy, że po odbiór decyzji można zgłaszać się do Działu Spraw Studenckich od wtorku, tj. 11.02.2020 r.