Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Informacje / komunikaty

Uwagi dotyczące zdalnych zajęć prowadzonych na Uniwersytecie Zielonogórskim

Z polecenia Pani Prorektor ds. Jakości Kształcenia prof. dr hab. inż. Magdaleny Graczyk istnieje możliwość zgłaszania przez studentów na bieżąco uwag dotyczących przebiegu zajęć zdalnych i związanych z nimi trudnościami w komunikacji (usterki, brak możliwości technicznych ze strony odbiorców) za pośrednictwem linku https://docs.google.com/forms/d/1p44L5Q83nF4DjbAlPvFOwFKMQTPV-tYFCMWBN0V4cUU/viewform?edit_requested=true