Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Informacje / komunikaty

Legitymacje studenckie

 Zgodnie z art. 51b ust. 4 Ustawy PSWiN: "legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni."