Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Informacje / komunikaty

Stypendia MNiSW za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieszczono informację dotyczącą składania wniosków o stypendium ministra dla studentów:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021
W informacji dla studentów jest odesłanie do przepisów dotyczących stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców: https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow

Informacja o terminie i sposobie przekazywania wniosków do Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego udostępniona zostanie w pierwszej połowie września br.