Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Informacje / komunikaty

Uwaga doktoranci!

w roku akademickim 2020/2021 nadal obowiązuje:
- Zarządzenie nr 83  Rektora UZ z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 102 Rektora UZ z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad oceny kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich oraz trybu postępowania przy ich przyznawaniu.
- Zarządzenie nr 84 Rektora UZ z dnia  21 listopada   2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 103 Rektora UZ z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów UZ

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego jest określony w Zarządzeniu i upłynie z dniem 30.10.2020 r.
Odnośnie składania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego  nabór rozpocznie się od dnia 16.10.2020 r. Termin składania wniosków upłynie 30.10.2020 r.

 (14 dni od ogłoszenia - § 2 ust. 2 Regulaminu przyznawania zwiększeń stypendium doktoranckiego dla doktorantów UZ).

Zarządzenia dostępne są na stronie: http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/stypendia-i-nagrody.