Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Informacje / komunikaty

Szanowni Studenci,

informujemy, że w terminie od 20.10. do 23.10.2020 r. będzie możliwość podpisania ślubowania oraz odebrania legitymacji studenckiej przez studentów 1 roku w dziekanacie Wydziału Humanistycznego przy al. Wojska Polskiego 69, pokój 103 zgodnie z załączonym harmonogramem (Pobierz )

W terminie od 26.10.do 06.11.2020 będzie możliwość przedłużania ważności legitymacji studenckich dla studentów 2 i 3 roku studiów w dziekanacie Wydziału Humanistycznego przy al. Wojska Polskiego 69, pokój 103 zgodnie z załączonym harmonogramem (Pobierz )

Prosimy o przestrzeganie harmonogramu – w danym dniu obsługiwani będą tylko studenci wskazani w harmonogramie.

W czasie przedłużania legitymacji student będzie miał usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach.

Proszę pamiętać, że w trakcie przybywania na terenie budynku należy mieć zasłonięte usta i nos.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie mogą przyjechać do dziekanatu osobiście, mogą wysłać legitymację pocztą na adres dziekanatu Wydziału Humanistycznego. Po przedłużeniu ważności legitymacja zostanie do Państwa odesłana na adres korespondencyjny.