Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Informacje / komunikaty

Informacja - Archiwum UZ

Informujemy, że od 20 maja 2014 r. obsługę byłych studentów w zakresie wystawiania zaświadczeń na podstawie przechowywanej w Archiwum dokumentacji kształcenia, przejmuje Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dokumentacja byłych studentów przekazywana jest do Archiwum po upływie dwóch lat od ukończenia lub przerwania studiów. Za usługi świadczone przez Archiwum UZ pobierane będą opłaty zgodnie z cennikiem opłat dostępnym na stronie: http://www.archiwum.uz.zgora.pl/index.php/uslugi-i-cenniki