Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Informacje / komunikaty

INFORMACJA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. BADAŃ NAUKOWYCH W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

 Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych w składzie:

Przewodniczący:

 • dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ, Prodziekan ds. Nauki j Jakości Kształcenia

Członkowie:

 • dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
 • dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
 • dr hab. Paweł Zimniak, prof. UZ
 • dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ

informuje, że w dniu 28 maja 2015 roku rozpatrzyła w trybie konkursowym wnioski na realizację zadań badawczych w ramach dotacji celowej na prowadzenie w 2015 roku badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Komisja postanowiła przyznać:

dotację na dokończenie przewodu doktorskiego następującym zadaniom badawczym:

 1. Kierownik zadania: prof. zw. dr hab. Tomasz Jaworski, tytuł zadania: Rozwój energetyki wodnej na rzece Bóbr na przykładzie Zespołu Elektrowni Wodnych w Dychowie (1933-2013)
 2. Kierownik zadania: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ, tytuł zadania: Estetyka chińska. Estetyka kaligrafii chińskiej
 3. Kierownik zadania: dr hab. Sławomir Kufel, tytuł zadania: Postacie monstrualne w literaturze XX wieku w ujęciu kognitywnym
 4. Kierownik zadania: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ, tytuł zadania: Edukacja z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (Social Studies) w stanie Wirginia Zachodnia w drugiej połowie XX wieku
 5. Kierownik zadania: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ, tytuł zadania:Edukacja historyczna na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku

dotację na prowadzenie bieżącej działalności badawczej następującym zadaniom badawczym:

 1. Kierownik zadania: dr Irmina Kotlarska, tytuł zadania:Genologiczno-lingwistyczna analiza podręcznika "Grammatyka dla Polaków chcących się uczyć angielskiego języka" Juliana Antonowicza z roku 1788
 2. Kierownik zadania: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak, tytuł zadania: Lubuska literatura osadnicza na tle pisarstwa założycielskiego Ziem Odzyskanych
 3. Kierownik zadania: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak, tytuł zadania: Poetyka miejsca w poezji lubuskiej
 4. Kierownik zadania: dr Adam Jarosz, tytuł zadania: Samorządy terytorialne i polityka lokalna w Polsce i w Niemczech w ujęciu porównawczym
 5. Kierownik zadania: dr Leszek Szymański, tytuł zadania:Analiza modalności językowej w aspekcie kontrastywnym języka angielskiego i języka polskiego z wykorzystaniem metod empirycznych
 6. Kierownik zadania: dr Anna Kuzio, tytuł zadania: Kulturowe uwarunkowania dyskursu perswazyjno-manipulacyjnego: znaczenie i rola zależnego oraz niezależnego samokształtowania w konstruowaniu dyskursu
 7. Kierownik zadania: dr Wolfgang Brylla, tytuł zadania:Kryminał retro. Historia - rozwój - poetyka - struktury narracyjne (Der Retro-Krimi. Geschichte - Entwicklung - Poetik - Erzählstrukturen)
 8. Kierownik zadania: dr Radosław Domke, tytuł zadania: Przemiany społeczne w Polsce w latach 70-tych XX wieku
 9. Kierownik zadania: prof. dr hab. Leszek Libera, tytuł zadania:Niedokończony dramat Juliusza Słowackiego „Zawisza Czarny”. Próba monografii
 10. Kierownik zadania: dr Andrey Kotin, tytuł zadania:Niemieckie ślady w twórczości Vladimira Nabokova
 11. Kierownik zadania: dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ, tytuł zadania: Filozoficzne implikacje nauk kabalistycznych: kabała Bnei Baruch jako egzemplifikacja spirytualizmu monistyczno-panteistycznego oraz epistemologicznego (monistycznego) solipsyzmu
 12. Kierownik zadania: dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ, tytuł zadania: Sfera słowiańskich kultów akwatycznych jako przedmiot chrystianizacji (VI-XV w.)
 13. Kierownik zadania: dr Aleksandra Kruk, tytuł zadania: Polityka wewnętrzna i zagraniczna Niemiec po 1991 r.
 14. Kierownik zadania: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak, tytuł zadania: Specyfika audiofilskiego odbioru słuchowisk radiowych
 15. Kierownik zadania: dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ, tytuł zadania: Lubuska Brygada WOP w latach 1945-1989
 16. Kierownik zadania: dr Piotr Pochyły, tytuł zadania: Polska polityka zagraniczna wobec Bliskiego Wschodu
 17. Kierownik zadania: dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ, tytuł zadania:Wywiady Teresy Torańskiej w ujęciu dyskursywnym.

Od decyzji Komisji przysługuje prawo do odwołania w terminie 7 dni do Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, p. 102.