Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Informacje / komunikaty

Rozpoczynamy kolejną (VIII) edycję ewaluacji procesu kształcenia

Drogi Studencie i Doktorancie Wydziału Humanistycznego weź udział w ewaluacji procesu kształcenia!!! Nagrodą w konkursie wydziałowym są Godziny Rektorskie a indywidualnym trzy nagrody rzeczowe.

Ocena procesu kształcenia od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 obejmuje:

  • ocenę prowadzących zajęcia - dokonywana przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom w okresie od 14 marca 2016r. do 30 kwietnia 2016 r.

 

  • ocenę zadowolenia z warunków studiowania - dokonywana przez studentów i doktorantów w ostatnim roku kształcenia. Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom w terminie od 14 marca 2016 r. do 30 września 2016 r.
    • logowanie do sytemu Dziekanat;

Raporty z ewaluacji procesu kształcenia - oceny prowadzącego zajęcia i zadowolenia z warunków studiowania - opracowane przez Lubuski Ośrodek Badań Społecznych, publikujemy na stronie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

REGULAMIN KONKURSU EWALUACJI PROCESU KSZTAŁCENIA