Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Informacje / komunikaty

Praca dyplomowa

Zgodnie z Regulaminem Studiów UZ student powinien złożyć w instytucie zaakceptowaną przez promotora pracę dyplomową do 30 czerwca 2014 roku

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest spełnienie wymagań wynikających z planu i programu studiów.

Pracę dyplomową w postaci wydruku komputerowego dwustronnego oraz pliku elektronicznego w formacie DOC (Microsoft Office Word 97-2003) na nośniku CD (jednokrotnego nagrywania) należy złożyć w instytucie kierunkowym.

Najpóźniej w dniu oddania pracy dyplomowej należy złożyć w dziekanacie:

indeks 4 zdjęcia do dyplomu (format 4,5 na 6,5) dowód opłaty za dyplom w wysokości 60zł kserokopię dowodu osobistego

obowiązujący protokół przy przekazywaniu prac do sprawdzenia w systemie Plagiat.pl