Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Uncategorised

Liczba artykułów:
8

Aktualności

Liczba artykułów:
54

O Wydziale

Liczba artykułów:
0

Władze Wydziału

Liczba artykułów:
2

Jakość Kształcenia

Liczba artykułów:
0

Wydziałowa Rada ds. Kształcenia

Liczba artykułów:
1

Wydziałowe Rady Programowe

Liczba artykułów:
1

Ewaluacja

Liczba artykułów:
3

Archiwum

Liczba artykułów:
1

Interesariusze zewnętrzni

Liczba artykułów:
1

Dziekanat

Liczba artykułów:
0

Pracownicy dziekanatu

Liczba artykułów:
3

Adres dziekanatu

Liczba artykułów:
1

Godziny pracy dziekanatu

Liczba artykułów:
1

Formularze podań

Liczba artykułów:
1

Praca / Konkursy na stanowiska

KONKURSY NA STANOWISKO(A) PROFESORA NADZWYCZAJNEGO, ADIUNKTA, ASYSTENTA, STARSZEGO WYKŁADOWCY NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM

Liczba artykułów:
2

Projekty międzyinstytutowe

Liczba artykułów:
0

Archiwum

Liczba artykułów:
0

Przewody doktorskie

CENTRALNA KOMISJA DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW przyznała Wydziałowi Humanistycznemu UZ uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach:
- HISTORIA (data decyzji: 26 września 1994 roku),
- LITERATUROZNAWSTWO (data decyzji: 18 kwietnia 2011 roku),
- JĘZYKOZNAWSTWO (data decyzji: 21 grudnia 2015 roku).
Prawa do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie FILOZOFIA otrzymał także Instytut Filozofii (data decyzji: 27 marca 2000 roku).

Liczba artykułów:
1

Komisje ds. doktoryzowania

Liczba artykułów:
2

Wszczęte przewody doktorskie

Liczba artykułów:
47

Przewody habilitacyjne

Liczba artykułów:
15

Zarządzenia Dziekana

Liczba artykułów:
5

Studia i studenci

Liczba artykułów:
0

Regulamin studiów

Liczba artykułów:
1

Organizacja roku akademickiego

Liczba artykułów:
1

Programy studiów (ECTS) - studia stacjonarne i niestacjonarne

Liczba artykułów:
0

Plany kierunków

Liczba artykułów:
5

Specjalności 2018-2019

Liczba artykułów:
1

Specjalności 2017-2018

Liczba artykułów:
0

Studia Stacjonarne I Stopnia

Liczba artykułów:
15

Studia Stacjonarne II Stopnia

Liczba artykułów:
8

Studia Niestacjonarne I Stopnia

Liczba artykułów:
3

Studia Niestacjonarne II Stopnia

Liczba artykułów:
3

Kierunki Studiów 2016-2017

Liczba artykułów:
0

Specjalności 2016-2017

Liczba artykułów:
0

Studia Stacjonarne I Stopnia

Liczba artykułów:
15

Studia Stacjonarne II Stopnia

Liczba artykułów:
8

Studia Niestacjonarne I Stopnia

Liczba artykułów:
3

Studia Niestacjonarne II Stopnia

Liczba artykułów:
3

Specjalności 2015-2016

Liczba artykułów:
0

Studia Stacjonarne I Stopnia

Liczba artykułów:
13

Studia Stacjonarne II Stopnia

Liczba artykułów:
7

Studia Niestacjonarne I Stopnia

Liczba artykułów:
3

Studia Niestacjonarne II Stopnia

Liczba artykułów:
2

Przedmioty humanistyczne

Liczba artykułów:
1

Praktyki

Liczba artykułów:
0

Koordynator praktyk

Liczba artykułów:
3

Harmonogramy praktyk

Liczba artykułów:
1

Spotkania organizacyjne i szkolenia BHP

Liczba artykułów:
0

Szkolenia BHP

Liczba artykułów:
1

Efekty kształcenia

Liczba artykułów:
1

Zdalna obrona pracy dyplomowej

Liczba artykułów:
1

MOST

Liczba artykułów:
1

Cookies

Liczba artykułów:
1

Informatyk

Liczba artykułów:
1

ERASMUS

Liczba artykułów:
0

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

Liczba artykułów:
1

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

Liczba artykułów:
1

INSTYTUT FILOZOFII

Liczba artykułów:
1

INSTYTUT HISTORII

Liczba artykułów:
1

INSTYTUT NEOFILOLOGII

Liczba artykułów:
1