Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Koordynator praktyk zawodowych (pedagogicznych) na specjalności nauczycielskiej

dr Anita Famuła-Jurczak
 afamu@o2.pl
 68 328 31 99, 517 608 846