Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Praktyki zawodowe (niepedagogiczne)

dr Agnieszka Łazar
 agnieszka.lazar_uz@wp.pl
 68 328 31 50
DYŻURY W CZASIE SESJI:
12.02.2020 (ŚRODA), godz. 15.00-.16.00
19.02.2020 (ŚRODA), godz. 15.00-16.00
sala 236, bud A-20