Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Uncategorised

Liczba artykułów:
8

O Wydziale

Liczba artykułów:
0

Władze Wydziału

Liczba artykułów:
4

Rada Wydziału

Liczba artykułów:
1

Dziekanat

Liczba artykułów:
1

Sprawy stypendialne studentów studiów I, II i III stopnia. Obsługa studentów studiów III stopnia - Pokój 102

Sprawy stypendialne studentów studiów I, II i III stopnia. Obsługa studentów studiów III stopnia

Liczba artykułów:
2

Studia stacjonarne i niestacjonarne - pokój 103

obsługa studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Pokój 103

Liczba artykułów:
1

Studia stacjonarne i niestacjonarne - pokój 104

obsługa studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Pokój 104

Liczba artykułów:
2

Pracownicy administracji

Liczba artykułów:
1

Przewody doktorskie

CENTRALNA KOMISJA DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW przyznała Wydziałowi Humanistycznemu UZ uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach:
- HISTORIA (data decyzji: 26 września 1994 roku),
- LITERATUROZNAWSTWO (data decyzji: 18 kwietnia 2011 roku),
- JĘZYKOZNAWSTWO (data decyzji: 21 grudnia 2015 roku).
Prawa do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie FILOZOFIA otrzymał także Instytut Filozofii (data decyzji: 27 marca 2000 roku).

Liczba artykułów:
1

Wszczęte przewody doktorskie

Liczba artykułów:
2

Przewody habilitacyjne

Liczba artykułów:
13

Praca / Konkursy na stanowiska

KONKURSY NA STANOWISKO(A) PROFESORA NADZWYCZAJNEGO, ADIUNKTA, ASYSTENTA, STARSZEGO WYKŁADOWCY NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM

Liczba artykułów:
4

Projekty międzyinstytutowe

Liczba artykułów:
0

Zarządzenia Dziekana

Liczba artykułów:
4

PLAGIAT

Liczba artykułów:
1

Studia i studenci

Liczba artykułów:
0

Programy studiów (ECTS) - studia stacjonarne i niestacjonarne

Liczba artykułów:
0

Plany kierunków

Liczba artykułów:
1

Kierunki Studiów 2016-2017

Liczba artykułów:
0

Specjalności 2016-2017

Liczba artykułów:
0

Studia Stacjonarne I Stopnia

Liczba artykułów:
14

Studia Stacjonarne II Stopnia

Liczba artykułów:
7

Studia Niestacjonarne I Stopnia

Liczba artykułów:
2

Studia Niestacjonarne II Stopnia

Liczba artykułów:
2

Kierunki Studiów 2015-2016

Liczba artykułów:
0

Studia Stacjonarne I Stopnia

Liczba artykułów:
15

Studia Stacjonarne II Stopnia

Liczba artykułów:
7

Studia Niestacjonarne I Stopnia

Liczba artykułów:
4

Studia Niestacjonarne II Stopnia

Liczba artykułów:
2

Specjalności 2015-2016

Liczba artykułów:
0

Studia Stacjonarne I Stopnia

Liczba artykułów:
13

Studia Stacjonarne II Stopnia

Liczba artykułów:
7

Studia Niestacjonarne I Stopnia

Liczba artykułów:
3

Studia Niestacjonarne II Stopnia

Liczba artykułów:
2

Kierunki Studiów 2014-2015

Liczba artykułów:
0

Studia Stacjonarne I Stopnia

Liczba artykułów:
14

Studia Stacjonarne II Stopnia

Liczba artykułów:
7

Studia Niestacjonarne I Stopnia

Liczba artykułów:
4

Studia Niestacjonarne II Stopnia

Liczba artykułów:
3

Specjalności 2014-2015

Liczba artykułów:
0

Studia Stacjonarne I Stopnia

Liczba artykułów:
8

Studia Stacjonarne II Stopnia

Liczba artykułów:
7

Studia Niestacjonarne I Stopnia

Liczba artykułów:
3

Studia Niestacjonarne II Stopnia

Liczba artykułów:
2

Kierunki Studiów 2013-2014

Liczba artykułów:
0

Studia Stacjonarne I Stopnia

Liczba artykułów:
10

Studia Stacjonarne II Stopnia

Liczba artykułów:
7

Studia Niestacjonarne I Stopnia

Liczba artykułów:
6

Studia Niestacjonarne II Stopnia

Liczba artykułów:
5

Specjalności 2013-2014

Liczba artykułów:
0

Studia Stacjonarne I Stopnia

Liczba artykułów:
13

Studia Stacjonarne II Stopnia

Liczba artykułów:
13

Studia Niestacjonarne I Stopnia

Liczba artykułów:
8

Studia Niestacjonarne II Stopnia

Liczba artykułów:
7

Przedmioty humanistyczne

Liczba artykułów:
1

Przedmioty społeczne

Liczba artykułów:
1

Informacje / komunikaty

Liczba artykułów:
25

Podania

Liczba artykułów:
1

Spotkania organizacyjne i szkolenia BHP

Liczba artykułów:
0

Szkolenia BHP

Liczba artykułów:
1

Pracownia Nauczania Języków Obcych

Kierownik Pracowni

mgr Mirosława Nosewicz
nr 102 bud. Neo
m.nosewicz@wh.uz.zgora.pl
Liczba artykułów:
7

ERASMUS / MOST

Liczba artykułów:
2

Cookies

Liczba artykułów:
2

Informatyk

Liczba artykułów:
1