Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Studia Stacjonarne II Stopnia

Studia Stacjonarne II Stopnia

Nauczycielska

(Specjalność nauczycielską na II stopniu studiów mogą wybrać tylko te osoby, które ukończyły specjalność nauczycielską na studiach I stopnia danego kierunku.)

Sylwetki absolwenta Plan studiów - Filologia Angielska Sylabus (ECTS)
Sylwetki absolwenta Plan studiów - Filologia Germańska Sylabus (ECTS)
Sylwetki absolwenta Plan studiów - Filologia Polska Sylabus (ECTS)
Sylwetki absolwenta Plan studiów - Filozofia Sylabus (ECTS)
Sylwetki absolwenta Plan studiów - Historia Sylabus (ECTS)