Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Studia Stacjonarne II Stopnia

Studia Stacjonarne II Stopnia

Nauczycielska

Uwaga! Specjalizację mogą kontynuować osoby, które ukończyły tę specjalizację na studiach pierwszego stopnia na tym samym kierunku. Specjalizacja dla studentów: filologii: angielskiej, germańskiej, polskiej i historii.

Sylwetka absolwenta Filologia Angielska Sylabus (ECTS)
Sylwetka absolwenta Filologia Germańska Sylabus (ECTS)
Sylwetka absolwenta Filologia Polska Sylabus (ECTS)
Sylwetka absolwenta Historia Sylabus (ECTS)