Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Specjalności 2018-2019

Specjalności i specjalizacje 2018/2019

Stacjonarne I stopnia Stacjonarne II stopnia Niestacjonarne I stopnia Niestacjonarne II stopnia
 1. Broker informacji
 2. Filozofia a nauka
 3. Filozofia praktyczna
 4. Gender studies i tożsamość płci
 5. Język niemiecki w administracji, handlu i usługach
 6. Nauczycielska: FA, FG, FP,Fil, His
 7. Pisanie kreatywne
 8. Polityka bezpieczeństwa i wojskowości
 9. Przemysł kreatywny w internecie
 10. Relacje międzynarodowe
 11. Stosunki międzykulturowe w europie
 12. Translatoryka: Filologia Angielska *
 13. Translatoryka: Filologia Romańska *
 14. Translatoryka: Filologia Germańska *
 15. Translatoryka: Filologia Rosyjska *
 16. Zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie
 1. Biznes i Turystyka
 2. Dziennikarstwo internetowe
 3. Etyka w życiu publicznym
 4. Historia w praktyce społecznej
 5. Kultura i media
 6. Literatura popularna
 7. Nauczycielska: FA, FG, FP, His **
 8. Polityka bezpieczeństwa
 9. Translatoryka: Filologia Angielska *
 10. Translatoryka: Filologia Germańska *
 1. Język niemiecki w administracji, handlu i usługach
 2. Nauczycielska: FA, FG
 3. Translatoryka: Filologia Angielska *
 4. Translatoryka: Filologia Germańska *
 1. Kultura i media
 2. Nauczycielska: FA, FG
 3. Translatoryka: Filologia Angielska *
 4. Translatoryka: Filologia Germańska *

*   znajomość języka obcego na poziomie B2,
** Uwaga! Specjalizację mogą kontynuować osoby, które ukończyły tę specjalizację na studiach pierwszego stopnia na tym samym kierunku. Specjalizacja dla studentów: filologii: angielskiej, germańskiej, polskiej i historii.