Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Specjalności 2018-2019

Specjalności i specjalizacje 2018/2019

Stacjonarne I stopnia Stacjonarne II stopnia Niestacjonarne I stopnia Niestacjonarne II stopnia
  1. Broker informacji
  2. Filozofia a nauka
  3. Filozofia praktyczna
  4. Gender studies i tożsamość płci
  5. Język niemiecki w administracji, handlu i usługach
  6. Nauczycielska: FA, FG, FP,Fil, His
  7. Pisanie kreatywne
  8. Polityka bezpieczeństwa i wojskowości
  9. Przemysł kreatywny w internecie
  10. Relacje międzynarodowe
  11. Stosunki międzykulturowe w europie
  12. Translatoryka: Filologia Angielska *
  13. Translatoryka: Filologia Romańska *
  14. Translatoryka: Filologia Germańska *
  15. Translatoryka: Filologia Rosyjska *
  16. Zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie
  1. Biznes i Turystyka
  2. Dziennikarstwo internetowe
  3. Etyka w życiu publicznym
  4. Historia w praktyce społecznej
  5. Kultura i media
  6. Literatura popularna
  7. Nauczycielska: FA, FG, FP, His **
  8. Polityka bezpieczeństwa
  9. Translatoryka: Filologia Angielska *
  10. Translatoryka: Filologia Germańska *
  1. Język niemiecki w administracji, handlu i usługach
  2. Nauczycielska: FA, FG
  3. Translatoryka: Filologia Angielska *
  4. Translatoryka: Filologia Germańska *
  1. Kultura i media
  2. Nauczycielska: FA, FG
  3. Translatoryka: Filologia Angielska *
  4. Translatoryka: Filologia Germańska *

*   znajomość języka obcego na poziomie B2,
** Uwaga! Specjalizację mogą kontynuować osoby, które ukończyły tę specjalizację na studiach pierwszego stopnia na tym samym kierunku. Specjalizacja dla studentów: filologii: angielskiej, germańskiej, polskiej i historii.