Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Przedmioty społeczne - studia I stopnia

2019 / 2020

STUDIA STACJONARNE (5 ECTS)

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
WIEDZA O PAŃSTWIE
ANTROPOLOGIA KULTUROWA
RELIGIE ŚWIATA

STUDIA NIESTACJONARNE (5 ECTS)

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
ANTROPOLOGIA KULTUROWA