Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Przedmioty społeczne - studia I stopnia

2022 / 2023

STUDIA STACJONARNE (5 ECTS)

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
PODSTAWY PUBLIC RELATIONS
SOCJOLOGIA CIAŁA

STUDIA NIESTACJONARNE (5 ECTS)

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
PODSTAWY PUBLIC RELATIONS
SOCJOLOGIA CIAŁA

2020 / 2021

STUDIA STACJONARNE (5 ECTS)

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
PODSTAWY PUBLIC RELATIONS
SOCJOLOGIA CIAŁA

STUDIA NIESTACJONARNE (5 ECTS)

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
PODSTAWY PUBLIC RELATIONS
SOCJOLOGIA CIAŁA

2019 / 2020

STUDIA STACJONARNE (5 ECTS)

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
WIEDZA O PAŃSTWIE
ANTROPOLOGIA KULTUROWA
RELIGIE ŚWIATA

STUDIA NIESTACJONARNE (5 ECTS)

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
ANTROPOLOGIA KULTUROWA

Więcej artykułów…

  1. 2015 / 2016