Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Uwaga!

Studenci i Doktoranci I roku studiów Wydziału Humanistycznego, którzy nie odbyli obowiązkowego szkolenia z BHP w roku akad. 2016/2017, informuję, że w dniu 06.04.2017r. w godzinach od 8.00 do 12.00
w Auli (Kampus A Podgórna 50 Bud. A3) odbędzie się ostatnie w tym roku akademickim szkolenie BHP